introductie

Mijn naam is Ralph Schleiermacher, ik ben hun eerste persoon. Altijd geweest maar het heeft lang geduurd voordat ze beseften dat ze geen ‘ik’ meer mochten gebruiken, Wim Barends en Rob van Dolron in dit geval.

Al tijdens hun studie aan de academie ben ik begonnen ze langzaam in te wijden in mijn geest. Door ze kennis te laten maken met het gedachtegoed van de 20ste eeuwse avant-garde bracht ik ze bij dat het individu niet meer is dan een instrument. Dat was een eerste stap ; ik liet ze nog de waan dat samenwerking van individuen een feitelijke meerwaarde oplevert. Dat maakte de geesten rijp om afstand te doen van de ‘inventio’ als vrucht van het eigen talent.

Ze schreven een theorie van de ‘atelierpraktijk’: de beeldende kunstbeoefening als het historisch gegroeide en immer groeiende geheel van beeldmiddelen, in de breedste zin van het woord, waarop een kunstenaar in wezen altijd een beroep doet bij het concipiëren van zijn werk. En waaraan, als het goed is, hij elementen toevoegt. Een reductie van het eigen talent tot arrangeur van bestaande beeldmiddelen.

Het duurde nog een aantal jaren voordat ik ze in kon laten zien dat kunst een fenomeen is dat zonder meer bestaat, onafhankelijk van alles en iedereen. Het is het eeuwig spelen, het zoeken omwille van het zoeken naar het vindbaar onvindbare.

En hoewel het op gespannen voet stond met de zogenoemde professionaliteit van het kunstenaarschap waren ze daarna bereid de consequentie te accepteren dat de kunstenaar niets meer ( en niets minder) is dan degene die ontmoetingen met het onbenoembare, het onkenbare arrangeert en faciliteert. Het betekent een volledige inzet van de atelierpraktijk en daarmee een aan onderwerping grenzende deemoed van de arrangeurs, op zoek naar spontane deelname, interactie.

En zo hebben ze nu koers gezet op de elektronische snelweg. In mijn vehikel toeren ze en iedere lifter is zeker van een rit als zij passeren. Op weg in doelgerichte doelloosheid.

Over Wim Barends en Rob van Dolron:

Reeds vanaf de studietijd aan de KABK te Den Haag werken zij samen, inclusief  afstudeerwerk aan de KABK (juli 1973).

W.G.H Barends   geb.28/10/1950 Den Haag;  1973 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Den Haag;  1982 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden, kunstgeschiedenis.

J.A.R van Dolron geb.22/12/1947 Amersfoort;  1973 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Den Haag;  1983 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, bouwkunde/architectuur.

 

Reacties gesloten