Tronieboek

Troniemerkje

De nieuwste fase van de nieuwe media begint hier. Door organische kleurstoffen op een daarvoor speciaal geprepareerde ondergrond bestaande uit natuurvezels en organische verharders te schilderen, is het mogelijk geworden om een echte ontmoeting tussen mensen tot stand te brengen en te laten resulteren in een afbeelding van deelnemers aan de ontmoeting.

Afgezien van de ontmoeting levert dit procedé grote voordelen op:

- kennismaking door middel van een gesprek

- een ongekend aantal pixels, gelijk aan dat van de werkelijkheid

- een unieke afbeelding

- een energievrije opslag

ROB EN WIM NODIGEN U UIT ZO`N ONTMOETING MET HEN TE HEBBEN

 ‘t Aanbod. 

We willen graag gratis portretschilderen, veel portretten, en wel uit eigen kring (= de professionele culturele sector). Over dit voorstel willen we jou, iemand uit eigen kring, informeren in de verwachting dat je ons van dienst kunt zijn daarbij. En we verwachten in ruil daarvoor dat ons aanbod iets voor jou betekent.

De vriendschap in communicatie.

Met dit aanbod willen we een vriendschap bevestigen. Een lotsverbondenheid die we met goed kijken, interactie, bezinning en bespiegeling tot uitdrukking brengen. Vergelijk het met veel van de hedendaagse digitale netwerken. Wij maken daarbij gebruik van eeuwenoude communicatietechnieken weg van de virtuele snelweg. Denk aan de tam tam, de mond op mond reclame, het “ hoort zegt ‘t voort”, de verhalen rond de dorpspomp. Onze vriendschap kan zich net als facebook, hyves, linkdin, twitter als een olievlek uitbreiden, als jij dat wilt.

‘t Middel tot communicatie.

We bedoelen dan ook een letterlijke olievlek, het middel is olieverf. Dat is ook een traditioneel middel, en door de eeuwen heen met een immense verspreiding. We willen een portret in olieverf van je maken. En het je dan schenken. En als jij het in jouw netwerk toont en daarbij vertelt dat wij het ieder van hen gratis aanbieden hebben wij de gewenste weerklank, de gewenste tam tam.

N.B. Met je netwerk bedoelen we je professionele netwerk. We willen op deze wijze met prominente vertegenwoordigers van de culturele sector in gesprek komen. En zo komen wij in elkaars collecties, wij in die van jou en jij in die van ons door jouw gezicht daarin op te laten nemen.

‘t Win-win-gewin.

Dat we jouw portret schilderen gebeurt gratis, kost jou geen moeite en geen geld. Dat het je geen geld kost spreekt van zelf, we bereiken een “ win-win “ situatie, waarmee “ voor wat, hoort wat” is ingelost. 

Het resultaat  krijgt u mee om vrij over te beschikken. Dat kunt u doen door hem in een kast te leggen of door hem aan een wand te hangen. Deleten van de afbeelding kan door deze in de vuilnisbak te gooien. 

Onze motivatie.

Wij schilderen graag, en samen. Om samen te kunnen schilderen hebben we strikte kaders, opdracht-situaties nodig. Portret schilderen is een klassieke opdracht voor schilders. Op die wijze kunnen we het beste samenwerken, er is een controleerbaar gegeven, de opdracht, die ons een basis geeft elkaar al doende/reflecterende interactief op te stuwen tot een gezamenlijke zo hoog mogelijke prestatie. En ….we willen ons zelf als schilderteam profileren.

WAT GAAT ER GEBEUREN?

Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een sessie waarbij we tijdens een kennismakingsgesprek meerdere portretstudies van u maken. Dit zal circa 1 a 2 uur in beslag nemen. Daarmee gaan wij aan het schilderen. Mogelijk volgt een voorlopige oplevering waarbij we in uw aanwezigheid de laatste hand aan het werkstuk leggen. Ook is het mogelijk dat deze fase wordt overgeslagen om direct tot definitieve overdracht te komen. 

Wim Barends/Rob van Dolron Den Haag – Rotterdam januari 2014

 

Reacties gesloten